POZEMKY VELEŇ

PRAVIDLA INTERNETOVÉ AUKCE

  • aukce proběhne na adrese http://aukce.farmes.cz/
  • zájemce obdrží své přihlašovací údaje, pod kterými bude moci podat nabídku
  • žádost o registrační údaje zašle zájemce na e-mail censky@sps-sn.cz spolu se svým jménem, kontaktním telefonem a e-mailem
  • poslední žádost o registraci lze podat nejpozději 29.9.2018 do 24.00 hod.
  • aukce proběhne v termínu od 15. 9. 2018 do 30. 9. 2018 do 20.00 hod., přičemž byl –li poslední příhoz u jednotlivé parcely uskutečněn později než 30 minut před tímto termínem, prodlužuje se termín ukončení aukce u této parcely vždy o 30 minut od posledního příhozu
  • prodejce si vyhrazuje právo termín aukce prodloužit
  • pozemky č. 69 – 70 se skládají ze stavební části, kde může být postaven rodinný dům a nestavební části, kde může být jen zahrada
  • pozemek se draží jako celek se stavební i nestavební částí. Vyvolávací cena za pozemek vychází z ceny 4.840 Kč/m2 za stavební část a 700 Kč/m2 za nestavební část, a to včetně DPH
  • minimální příhoz je 20 tis. Kč za pozemek
  • uzavření kupní smlouvy na konkrétní pozemek bude nabídnuto zájemci, který nabídl nejvyšší kupní cenu. V případě, že tento zájemce do 20.10.2018 neuzavře kupní smlouvu nebo rezervační smlouvu, může zadavatel jednání s takovýmto uchazečem ukončit a uzavření smlouvy nabídnout zájemci s další nejvyšší nabídkou v pořadí, a to ve lhůtě 21 dnů, po jejichž marném uplynutí může být uplatněn obdobný postup směrem k dalším nabídkám v pořadí podle jejich výše